česky 
 

PODMÍNKY CHOVU

 
Chihuahua – minimum pro chovatele čivav - od 1.1.2009
1.       Uchovnění: Povinná výstava pořádaná FCI (se zadáváním nejméně CAC, s nejhorší známkou  VD) a bonitace. Oboje nejdříve ve 12 měsících. Před bonitací musí být výstava. Testy DNA - buď před bonitací si je chovatel nechá udělat sám, nebo při bonitaci - klub bonitovanému jedinci odebere vzorky na DNA testy a klub (veterinář)je odešle hromadně.
Vyhodnocené testy DNA dostane majitel bonitovaných zvířat na dobírku domů.
Číslo zápisu testu DNA se zaznamenává při bonitaci do p.p., nejpozději při     přeregistraci na PK ČMKU. Kopii testu zašle chovatel na hl. poradce chovu.
       Chovnost psa i feny je až od 15 měsíců !!!
 
2.       Bonitují se jedinci plemene čivava jen s PP FCI nebo které uznává FCI – např. AKC…
 
3.       Krycí list se skládá ze 2 listů. Jeden krycí list je na zadní straně Přihlášky k zápisu štěňat. Druhý   krycí list (č. 1) je samostatně.
        Krycí list č. 1 a Přihláška k zápisu štěňat jsou připraveny k stažení na internetových stánkách klubu a budou otištěny každý rok ve   Zpravodaji č. 1. Na vyžádání je zašle i oblastní poradce chovu.
      Platnost krycích listů vydaných na základě „Žádosti o KL“ ještě přede dnem změny 1.1.2009 zůstávají nadále v platnosti a to 2 roky po vystavení takového KL.
      Postupuje se stejně – Přihláška k zápisu štěňat+krycí list na zadní straně + krycí list č.1 starý a neplatí se složenka na 270,-Kč
      (krycí list č. 2 vystaven obl. poradcem z r. 2008 = kopie složenky na 270Kč.)
 
 
4.       Před krytím si chovatel dohodne podmínky krytí s majitelem vybraného krycího (již chovného) psa. Při zahraničním krytí si majitel feny vyžádá od majitele psa doklad, že je pes zde chovný (bonitace, kopie průkazu, kde je zapsán jako reproduktor, kopie PP,   kde je uveden jako otec, dále i dle informace z PK ČMKU, vždy písemná forma, atd.)
5.       Pozor: Krytí MERLE na MERLE ( i skryté merle) je zakázané !!!
 
6.       Před krytím majitel chovné feny vyplní oba krycí listy. Vrh může mít fena 1x ročně.
 
7.       Majitel krycího psa si před krytím ověří, že fenka je chovná. !!
 
8.       Krytí může proběhnout jen na základě vypsaného krycího listu !!
 
9.       Za nakrytí feny bez PP,  bez bonitace, pod 15 měsíců stáří a starší 8 let, majitel chovného psa poruší chovatelský řád (postih).
 
 
10.   Po krytí chovatel a majitel krycího psa doplní a podepíší oba Krycí listy (přesné adresy, směrovací čísla i čísla telefonů). Majitel krycího psa si zapíše krytí do knihy krytí. Chovatel a majitel krycího psa mohou sepsat dohodu o vyrovnání za krytí a termín splatnosti vyrovnání – např. záloha, X,- Kč za zapsané a odchované štěně, na X - tém týdnu stáří štěňat, atd.
Chovatel si vyžádá a majitel krycího psa poskytne veškeré údaje, ke krycímu psovi, potřebné k vyplnění Přihlášky k zápisu štěňat a knihy odchovů.
 
11.   Při opakovaném krytí se doplní do krycích listů datum krytí.
 
Porod:
 
12.   Po porodu do 7 dnů, chovatel nahlásí majiteli krycí psa kdy, kolik psů a fen se narodilo.
 
13.   Majitel chovné feny překontroluje správnost údajů (datum porodu, počet a pohlaví štěňat) na krycích listech a Krycí list č. 1 odešle, spolu s kopii složenky o zaplacení poplatku klubu za použití KL (v současnosti 270,- Kč, nebo kr.list č. 2), do 7 dnů po porodu hlavnímu poradci chovu. U 6 a více štěňat (platí pouze pro plemeno čivava), požádá do 3 dnů oblastního poradce chovu o povinnou kontrolu vrhu, náklady hradí chovatel. Při pochybnostech může výbor klubu nařídit testy DNA
 
14.   Pokud fenka nezabřezne chovatel i tento fakt nahlásí majiteli krycí psa. !!! Do 75 dnů po krytí.
Poplatek za použití krycího listu byl zvýšen proto, že se nebude platit při nezabřeznutí. Proto se neplatí a není nutno věc dále sledovat a majitel krycího psa se musí krýt dokladem ( zde doporučeno bod č.8)
 
15.   Ve 2. až 3. týdnu po porodu chovatel čitelně a přesně, vyplní Přihlášku k zápisu štěňat - adresa kompletní, telef. číslo, název chovatelské stanice, požadovaná data rodičů, datumy, jména štěňat (dle abecedy např. 1. vrh „ A“ nejdříve psi a poté fenky, pokud možno nezaměnitelná jména a i další písmena ve jménech dle abecedy, např. ADam, ALeš, ATík, AMálka..).
NEVYPISUJE délku a barvu srsti a ČÁST PRO VETERINÁŘE a PK ČMKU!!
Před odesláním všechny údaje překontrolovat
Přihlášku zašle doporučeně na adresu PK ČMKU, Jankovcova 53/c, 170 00 Praha7 k vystavení Zápisových čísel. 
 
16.   Plemenná kniha zašle zpět Přihlášku k zápisu štěňat, kde dopsala čísla zápisu, z nichž poslední 4 čísla jsou zároveň čísla tetovací.
 
17.   a/ Kontrola vrhu není povinná Chovatel se může rozhodnout jestli bude chtít od oblastního poradce chovu kontrolovat vrh. Pokud ano, společně s ním doplní    délku i barvu srsti + překontrolují Přihlášku k zápisu štěňat .
 DOPORUČUJI začínajícím chovatelům u 1.- 3. vrhu kontrolu obl. poradcem chovu. Kontaktuje poradce v na 6. - 7. týdnu stáří štěňat. Při pochybnostech o délce srsti či barvě neváhejte kontaktovat oblastního poradce chovu vždy. Před kontrolou necháte štěňata otetovat (pravá slabina) nebo očipovat. Poradci se platí za kontrolu vrhu + cesta z bydliště poradce k chovateli a zpět autem (částky uvedeny ve Zpravodaji).
 
 b/ Narodí-li se ve vrhu 6 a více štěňat je kontrola vrhu POVINNÁ, ale co nejdříve po porodu !!! – kontrola vrhu  do 3  dnů stáří štěňat na náklady chovatele.
 (při pochybnostech se DNA se může udělat).
Zdroj: Klub chovatelů čivav a naháčů
Brožíkova 19
638 00 Brno
 
aktuality
Potřebujete pomoc s výchovou a cvičením čivavy ?
[21.11.2015] Navštivte moji psí školu v Praze - www.psiskola.cz
[22.12.2014] VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015 !!!
Přání
[23.12.2011] Přejeme všem krásné a kouzelné Vánoce, mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a radosti v roce 2012 !!!
Očekáváme štěňátka
[26.11.2011] V prosinci očekáváme narození krátkosrstých a dlouhosrstých čivav.
Vrh CH
[8.10.2011] Máme štěňátka - vrh CH
 
  

AMBRA © 2009 ambra@iol.cz | Věra Brunclíková | +420 602 368 265
Mezinárodně uznaná chovatelská stanice reg. číslo 1403/97 založena 18.7. 1997 - odchovány vrhy A - H
Psí škola | Border kolie | Pudl královský | Jorkšírský teriér
Chov a péče čivava > Podmínky chovu